04.8.2012 10:55:06

Klopanie na otvorené dvere

V piatok 9. apríla 2010 sa na pôde Slovenskej televízie uskutočnilo stretnutie Dr. Jána Čarnogurského, predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti, s Mgr. Štefanom Nižňanským, generálnym riaditeľom STV.
Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy SRS na základe podnetov a požiadaviek členskej základne SRS po väčšej dostupnosti ruských programov v STV.
Dr. J. Čarnogurský predložil okruh námetov a návrhov, ktoré by určite obohatili programovú štruktúru STV, už aj z toho pohľadu, že Rusko so svojou kultúrou a rôznorodosťou vo všetkých aspektoch skoro úplne vymizlo z obrazoviek STV ( s výnimkou Vianočného obdobia – Mrázik, Vasilisa Premúdra atď.). Pričom Rusko má okrem ropy a plynu, stále čo ponúknuť, hlavne v oblasti kultúry (prvá lastovička sú Alexandrovci, ktorí tu úspešne vstúpili už po 4. krát). Nemenej zaujímavé by bolo aj oboznámenie sa so zmenami, ktoré nastali v Ruskej federácii za posledných 20 rokov, ako aj otvorenejší pohľad na blízku minulosť.

Prečo sa o ruskej prírode musíme dozvedať zo západných dokumentárnych filmov, keď ich môžeme mať z prvej ruky.

Mgr. Nižňanský prejavil ústretovosť a vyjadril otvorenosť STV k spolupráci s ruskou stranou, s tým, že niektoré konkrétne kroky už podnikli a nadviazali spoluprácu s partnerskými inštitúciami v Rusku a výsledky týchto krokov by sa mali v blízkej budúcnosti objaviť vo vysielaní STV a spestriť programovú štruktúru.

Na stretnutí sa taktiež zúčastnili PhDr. Ľubica Blašková, tajomníčka SRS a programový riaditeľ STV Roman Lipták. Dr. Čarnogurský prisľúbil sprostredkovať v prípade potreby nevyhnutné kontakty na ruskej strane, s tým, že obdobná Rusko - slovenská spoločnosť v RF podporí akékoľvek aktivity smerujúce k vzájomnému zbližovaniu a poznávaniu dvoch slovanských kultúr.

Dúfajme, že slovenský divák bude mať možnosť čoskoro uvidieť viac ruských programov na obrazovkách STV.


ĽB