31.10.2017 09:13:16

Každých poldruha dňa Ukrajina stráca milión dolárov

Rusko študuje možnosti na mimosúdne vyriešenie otázky ukrajinského 3-miliardového dlhu, informuje námestník ministra financií RF Sergej Storčak.

Pripomeňme si, že na konci roku 2013 Rusko získalo euroobligácie Ukrajiny na sumu 3 mld. euro. Ukrajina spočiatku uhrádzala za túto podlžnosť, no v roku 2015 zaviedla na túto záležitosť moratórium, bez ohľadu na to, že rada riaditeľov MMF uznala štatút dlhu Ukrajiny pred RF za výsostnú záležitosť.

Rusko v roku 2016 podalo na Ukrajinu žalobu na Najvyšší súd Londýna. Ten rozhodol, že Ukrajina má Rusku vyplatiť nominálnu hodnotu dlhu, čiže 3 mld. USD. Lenže Ukrajina dnes nemá plniť len dlžnú nominálnu sumu, ale aj súdne náklady 75 miliónov USD a za každý deň omeškania neuhradenia dlhu 643 000 dolárov. Čiže za každých poldruha dňa milión USD.


 

Podľa proved.rf, 30. 10. 2017