06.7.2022 19:35:38

Juraj Draxler: Už zase sa opravujú dejiny. Tentoraz sa komentátor pustil do Cyrila a Metoda

Minister školstva v r. 2014-2016
Minister školstva v r. 2014-2016
(foto: Facebook)


Marián Balázs je bývalý kňaz, ktorému sa pred časom zapáčilo politicko-historické komentovanie. Robí ho veľmi zle, už som aj tu v minulosti upozorňoval na jeho, diplomaticky povedané, detinské zamyslenia.Teraz aspoň v texte pre jeden z našich hlavných denníkov neprekrúca úplne priamočiaro niečie myšlienky. Snaží sa ale rozbiť "mýtus cyrilometodskej tradície".

Dvaja solúnski bratia sú vraj vlastne v našej histórii bezvýznamní, veď nepíšeme cyrilikou a stáročia tu funguje nie staroslovienska, ale latinská liturgia.

Záver komentára prezrádza pointu, ktorá je, samozrejme, výsostne politická: nie sme teda súčasťou východného, ale západného kultúrneho okruhu, ha! Šach mat.

Je to len jeden z tých nekonečne unavujúcich komentárov, kde veľké deti zisťujú, že nie všetky príbehy tak, ako sa ich učili v detstve, zodpovedajú historickým detailom. V tomto prípade napríklad, že kresťanstvo tu čiastočne bolo už pred príchodom "vierozvestcov". A robia z toho ďalekosiahle závery.

Čo bude ďalej? Autor pošle do švajčiarskej tlače komentár po tom, ako šokujúco zistí, že Pakt z Rütli, oslavovaný aj v Národnom dni Švajčiarska, nemal presne ten historický význam, ako sa mu mýticky pripisuje a všelijako to bolo aj s Wiliamom Tellom?

Misia Cyrila a Metoda v skutočnosti rozhodne bola mimoriadne významná a historicky zaujímavá. Veď práve na území Veľkej Moravy sa začala používať nimi štandardizovaná liturgická starosloviečnina, ktorá potom prežívala vo veľkej časti východnej Európy ako náboženský, aj univerzálny dorozumievací (ako na Západe latinčina) a niekde (rumunské Valašsko) dokonca oficiálny jazyk.

Veď práve z hlahoholiky, ktorú vytvorili kvôli misii na Veľkej Morave, vznikla postupne dnešná azbuka, z hľadiska počtu používateľov jedno z hlavných písiem sveta.

Nehovoriac o tom, že ich misia mala aj administratívny význam. V neposlednom rade: ani s ich vytlačením to nebolo také jednoduché, ako to Balázs podáva.

Príbeh Cyrila a Metoda je taký vlásec, cez ktorý sa potom nádherne rozplietajú príbehy širšieho východoeurópskeho regiónu, od Moravy po juh Balkánu.

Navyše, je naozaj zaujímavý aj z hľadiska toho, ako sa bratia pohybovali vo vtedajšej európskej diplomacii, a v kontexte formujúceho sa rozkolu kresťanstva, kde patrili skôr k "zjednotiteľom".

Iste, príbeh sa v minulosti používal aj preto, že zdôrazňoval akési spoločné korene východného bloku. To už je funkcia veľkých historických príbehov.

A on veľký je, potláčať ho je nezmysel.

No a ten záver: smola, Slovensko jednoducho JE na hranici medzi európskym Východom a Západom, toho sa ťažko zbaviť.

Z hľadiska fungovania Slovenska ako súčasti nejakého európskeho kultúrneho okruhu nebude vôbec smerodatné to, či sa s Cyrilom a Metodom pohne v oficálnej histórii pár centimetrov doľava alebo doprava.

Oveľa viac bude dôležité, či z nášho vzdelávacieho systému budú vychádzať ľudia schopní chápať aristotelovskú systematiku a pohybovať sa v karteziánskej filozofii alebo chápajúci kultúrny význam Shakespearea či Tolstého.

Dúfajme, že niekedy to tak bude.

A že v histórii ako bezvýznamná kapitola nebudú Cyril a Metod ale táto éra plytkých, nevzdelaných a unavujúco propagandistických komentárov.


(prevzaté z Facebooku Juraja Draxlera, 6.7.2022)