13.5.2022 13:58:21

Jiří Paroubek: Konec cenzury v Česku po třech měsících?

6. predseda vlády Českej republiky
6. predseda vlády Českej republiky
(foto: David Sedlecký (CC BY-SA 3.0)/wikimedia)


Společnost CZ.NIC, která s počátkem válečné operace Ruska na Ukrajině zablokovala (údajně) osm serverů, se mírně vzbouřila. (vasevec.parlamentnilisty.cz)Tehdejší zdůvodnění, za které je plně odpovědná vláda a také zpravodajské služby, znělo, že se jedná o proruské, prokremelské weby, které šíří ruskou propagandu. Nikdo z vlády, ani ze zpravodajských služeb se neobtěžoval doložit tato svá tvrzení důkazy. Bral bych jako důkaz např. kopie výpisů z převodů z účtů ruských firem či z Ruska na účty spolků či jiných organizací, které provozují tyto weby. Ale vláda prostřednictvím společnosti CZ.NIC přistoupila k okamžité restrikci. Zřejmě proto, aby si lidé nemohli ověřit informace, od té chvíle jednostranné, z českých médií o průběhu rusko-ukrajinského válečného konfliktu.

Společnost CZ.NIC se nyní dožaduje zákona, podle kterého by vlastně legalizovala odstřižení zmíněných osmi webů (obávám se, že těch zásahů v mediální oblasti ze strany CZ.NIC bylo více). To znamená, sama tato společnost připouští, že neměla na počátku, tedy když odstřihávala weby z provozu, pro to žádné zákonné oprávnění ani zdůvodnění.

Upozorňoval jsem na to tehdy ve svých článcích ihned poté, co se tato cenzorská praktika, za kterou je plně odpovědná Fialova vláda, objevila.

Prostě požadavek takového zákona, který by řešil a vyřešil otázku, kdy se jedná o informaci "trolla" a tedy nepravdivou a vlastně desinformaci, je něco jako řešení kvadratury kruhu. Vždy by se jednalo o individuální rozhodnutí.

Od toho je v Ústavě zakotvena svoboda tisku, svoboda slova a právo na informace, které umožňují, aby se v médiích objevovaly i názory, které jsou t.č. možná menšinové anebo okrajové anebo jen nepohodlné.

Smutný byl nejen postup vlády při zavedení cenzury, ale i např. vyjadřování předsedy Ústavního soudu Rychetského, který více méně celou věc akceptoval bez výhrad. Rychetský si sám často hraje na morální svědomí, když ne lidstva, tak tedy alespoň českého národa. Také v tomto případě ovšem jako morální autorita, kterou by měl být předseda Ústavního soudu, zcela selhal.

Společnosti CZ.NIC nezbývá nic jiného nežli všech osm zablokovaných webů (možná jich bylo více) pěkně zase odblokovat. A to s velkými omluvami a doufajíc, že lidé, kteří jsou odpovědní za provoz těchto webů nepodají na CZ.NIC potažmo českou vládu a zpravodajskou službu, žaloby za porušení svých Ústavou zaručených práv.

Jak vím, že někteří z těchto lidí již takovou žalobu podali, ale teď ji budou moci doplnit ještě o vyjádření samotné společnosti CZ.NIC, která sama konstatuje, že jednala bez zákonného oprávnění.

Je to kolosální ostuda a je to další z obřích chyb současné vlády. Za normálních okolností by mělo nastoupit po takovémto morálním debaklu vlády nebývalých rozměrů, hlasování o nedůvěře vládě ve sněmovně.Jiří Paroubek