30.1.2023 11:19:33

Ján Černák (Arbat Poprad - Tatry): Na ceste od Stalingradu do Berlína so zastavením v Poprade r. 1945

Na snímke Pamätník vďaky osloboditeľom v Poprade
Na snímke Pamätník vďaky osloboditeľom v Poprade
(foto: Archív SRS)


Nemeckým fašizmom zapálený oheň II. svetovej vojny sa nezvyčajnou rýchlosťou najskôr prehnal západnou Európou, aby v svojej poslednej etape skazy zničil aj územie bývalého Sovietskeho zväzu. Počínanie vojakov kultúrneho národa, ktorý dal svetu Hegla, Einsteina, či Ludwiga van Beethovena, nepoznala dovtedy takú krutosť, s akou sa stretávalo civilné obyvateľstvo.V mene myšlienky „Lebensraum“ bolo prijaté Konečné riešenie, ako aj plány na zotročenie Slovanov. Trvalo dlhých päť rokov besnenia, utrpenia, hladu, umierania a ničenia krajiny. Dlhá bola cesta Červenej armády od Stalingradu Európou do Berlína. Za ňou prichádzala sloboda a mier. V Poprade sa to udialo dňa 28.1.1954.

Všetci chceli prežiť vojnu, aj vojaci ČA. Na ich pleciach ležala otázka porážky Nemecka. Vedeli, že ich šanca na prežitie nie je veľká, preto o to väčšie patrí naše hlboké uznanie a poďakovanie národom bývalého Sovietskeho zväzu, keď v mene slobody pre nás položili vlastné životy.

Za účasti zástupcov samosprávy, občianskych združení, verejnosti, mládeže a vojakov sme im v týchto dňoch vzdali poďakovanie pri pomníku ČA v Parku hrdinov v Poprade.

Poučením a mementom tej doby je potreba zodpovedného zváženia, komu dáme voľbami príležitosť, komu dámu do rúk tú moc, ovplyvňovať a meniť naše osudy. Neoplatí sa tancovať na tenkom ľade. Dalo by sa povedať, že za všetky vojnové tragédie v novodobej histórii sme zodpovední my, radoví ľudia. Pretože, keď si uvedomíme, komu sme dali svojim hlasom moc, častokrát  je už neskoro. Platí to pre dnešnú dobu tak, ako sa to udialo v predvojnovom období v chaosom zmietanom Nemecku.


Snímky zo stretnutia pri pomníku ČA v Parku hrdinovPoprad, 28.1.2023Ing. Ján Černák, hovorca Arbat Poprad-Tatry