01.7.2022 18:48:08

Ján Čarnogurský: Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti

 

V minulých dňoch sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti za rok 2022. Posledný rok sme nemali Valné zhromaždenie z dôvodu pandémie.Valné zhromaždenie pozdravil veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Igor Bratčikov ako aj diplomatickí zástupcovia dvoch štátov Spoločenstva nezávislých štátov. Valné zhromaždenie bolo tak trochu bilančné hoci s ročným oneskorením. Slovensko-ruskú spoločnosť úradne zaregistrovali v roku 2006 a v minulom roku mala, matematicky, polookrúhle výročie. V súčasnosti má SRS 919 členov, za posledné dva roky stúpol počet členov o 54, od založenia vystúpili iba dvaja členovia. Spoločnosť združuje priateľov Ruska na Slovensku. Spolupracujeme s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a keď je potrebné aj s veľvyslanectvom Ruskej federácie. Naši členovia sú nápomocní pri príprave ruských výstav o kultúre, dejinách, prírodných krásach Ruska. Zúčastňujú sa na starostlivosti o vojnové pamätníky na našom území. Za dobu od svojho založenia sme organizovali alebo spoluorganizovali 41 demonštrácií za právo na návrat kosovských Srbov domov, proti pogromu na srbskom a nealbánskom obyvateľstve v Kosove a najmä proti plánom na zriadenie vojenských základní NATO/USA na Slovensku. Demonštrácie boli v Bratislave, v Trenčíne, v Košiciach a jedna v Spišskej Novej Vsi. Spravodajstvo o demonštráciách sme umiestnili na Youtube a na webe Spoločnosti (www.srspol.sk). V septembri 2015 sme spoluorganizovali demonštrácie proti prechodu vojenských jednotiek USA cez naše územie na česko-slovenskej hranici v Kútoch a pred Ministerstvom obrany v Bratislave.

V roku 2007 vznikol prvý slovensko-ruský klub v Bratislave, od roku 2011 kluby existujú pod názvom Kluby Arbat podľa ulice pouličných umelcov v Moskve. V súčasnosti je na Slovensku 15 klubov Arbat od východu až na západ. Kluby sa obyčajne stretávajú v miestnej kaviarni v dohodnutý deň. Modelom pre činnosť klubov boli francúzske filozofické kaviarne až na to, že na kluboch Arbat sa nediskutujú filozofické otázky, ale najmä otázky vzťahujúce sa na Rusko. Na stretnutiach klubov Arbat sa zúčastňujú nielen členovia SRS, ale každý, kto má záujem.

Spoločnosť usporiadala zájazdy v roku 2015 do Srbska a Kosova. V Srbsku sme navštívili hrob maršala Andreasa Hadíka vo Vojvodine. Maršal Hadík viedol uhorskú jednotku, ktorá v roku 1757 na dva dni obsadila Berlín, neskôr bol rakúskym fakticky ministrom obrany. Navštívili sme pomník bitky na Kosovom poli. V Kosovskej Mitrovici nám starosta priblížil realitu života v rozdelenom meste. V roku 2017 sme usporiadali dovolenku na jazere Bajkal, v roku 2018 sme navštívili Moskvu a Sankt Petersburg.

V roku 2017 sme formou zbierky získali peniaze na obnovu náhrobného kameňa Ľudmily V. Losskej, manželky ruského filozofa Nikolaja Losského. Rodina Losského patrila medzi exulantov z Ruska na „parníku filozofov“, ktorých boľševici vyhnali z Ruska v r. 1922. Profesor Losskij prednášal na Ruskej univerzite v Prahe a keď nacisti zavreli české univerzity, vrátane Ruskej univerzity, slovenskí kolegovia „pritiahli“ Losského do Bratislavy na univerzitu. Žiaľ, Ľudmila Losská tu v roku 1942 zomrela a je pochovaná na Starom evanjelickom cintoríne na Kozej bráne.

V roku 2019 sme reagovali na protiruskú hystériu v Prahe, keď odstránili z námestia pomník maršalovi Konevovi, osloboditeľovi Prahy. Ponúkli sme odkúpenie pomníka a jeho umiestnenie na Slovensku. Maršal Konev bol veliteľom duklianskej operácie na pomoc SNP.

V máji minulého roku (2021) sme usporiadali výlep bilboardov po celom Slovensku na výročie oslobodenia Slovenska sovietskou armádou. Bilboardy sme financovali zo zbierky medzi našimi členmi.

Už 13 rokov organizujeme v júli výstup na Modravú horu, najvyššiu horu pohoria Matra. V našej národnej pamäti je hora zakotvená v našom štátnom znaku (Tatra-Matra-Fatra).

Spoločnosť udržiava internetový portál www.srspol.sk, na ktorom informujeme o živote Spoločnosti, aj uverejňujeme všeobecnú publicistiku.

Na Valnom zhromaždení sme konštatovali, že na Slovensku chýba výchova a podpora k vlastenectvu. Bolo dohodnuté, že SRS bude v rámci svojich možností propagovať vlastenectvo k Slovensku bez vyvolávania negatívnych citov voči iným národom. Bude pripomínať aj svetlé stránky z klasickej európskej kultúry a vzdelanosti. Toto všetko v slovenskom školstve aj v publicistike chýba.

Slovensko-ruská spoločnosť existuje už 16 rokov bez akejkoľvek štátnej podpory. Našou základňou je priateľstvo k Rusku a túto základňu Spoločnosť prehlbuje. Naše priateľstvo je strategické.JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti