19.11.2021 13:01:29

Ján Čarnogurský: Reakcia Európy na geopolitický vzostup Ruska

Advokát, dlhoročný disident, zakladateľ a prvý predseda KDH, bývalý premiér SR
Advokát, dlhoročný disident, zakladateľ a prvý predseda KDH, bývalý premiér SR
(foto: Marek Kaľavský)


Príspevok na konferencii „Krym v súčasných medzinárodných súvislostiach“, Simferopoľ, 9. 11. 2021.Európa už dvesto rokov nemôže sama premôcť svojich démonov. Produkt francúzskej revolúcie, Napoleon, si zlomil väzy v Rusku. Ústredné mocnosti sa vzdali, až keď do 1. svetovej vojny vstúpili Spojené štáty. Hitler stretol slovanskú bohyňu smrti Morenu v Stalingrade a na Kurskom oblúku. Po vojne Európa privítala vytvorenie NATO, aby udržala Američanov in, Rusov out a Nemcov down, ako to vtipne vyjadrili Angličania. Koniec studenej vojny pociťovala Európa aj ako svoje víťazstvo. Akosi nevenovala pozornosť detailu, že na jej konci anglická premiérka Margaret Thatcherová a francúzsky prezident Francois Mitterand odrazu vyjadrili pochybnosti voči zjednoteniu Nemecka a keby Michail Gorbačov nebol za zjednotenie, možno by k nemu nebolo došlo alebo aspoň nie vtedy a v takej forme. Americký prezident George Bush starší potom vydal prezidentskú smernicu, aby Spojené štáty viedli politiku, aby nemohol vyrásť konkurent Spojeným štátom významu Sovietskeho zväzu. V Amerika vyšla kniha Koniec dejín. Dejiny sa zavŕšili. Zdalo sa, že všetko ide dobre. Ale potom prišiel mníchovský prejav prezidenta Putina a najskôr v Rusku začali písať, že jednopolárny svet na čele so Spojenými štátmi skončil. V Európe tomu nevenovali pozornosť najmenej desaťročie. Keď prezident Donald Trump žiadal zvýšiť finančný príspevok členov NATO a pohrozil vystúpením USA z NATO, v Európe začali po x-tý raz hovoriť o vytvorení európskej armády. Ale hovorili najmä o tom, koľko bude európska armáda stáť. V Európe sa už dávno nehovorí o vlastenectve, ani európskom, ani členských krajín. Keby Európa chcela niekedy vojensky bojovať, musela by počítať nielen so svojimi víťazstvami, ale aj so svojimi porážkami. Možno nie je ďaleko čas, keď teroristi budú schopní použiť proti európskym mestám aspoň špinavú atómovú bombu. Na taký boj Európa nie je pripravená organizačne ani mentálne. V roku 2016 päť teroristov držalo miliónové mesto Brusel v šachu deň a noc, obyčajnými zbraňami. Vo Francúzsku vystúpili tento rok generáli a dôstojníci v zálohe s výstrahou, že krajine hrozí občianska vojna, ak nezmení svoju vnútornú politiku, najmä voči masovým prisťahovalcom. Dvesto rokov spoliehania sa v otázkach vlastnej bezpečnosti na iných vytvorilo v Európe zotrvačnosť myslenia a neschopnosť pozrieť sa na realitu vlastnými očami. Bolo treba provokujúcich vyhlásení prezidenta Trumpa, porážky Západu na Blízkom východe, úteku Američanov z Afganistanu, aby Európa prijala, že jednopolárny svet naozaj skončil. Ale zatiaľ nie je schopná vyvodiť z toho dôsledky pre vlastné rozhodovanie. Vo svete sa zbrane zdokonaľujú nebývalou mierou a Európa sa zaoberá, koľko existuje pohlaví a buď odstraňuje delenie na mužské a ženské záchody alebo zavádza tretí druh záchodov. V životných otázkach nechá za seba rozhodovať iných. Na internete koluje záznam z besedy vtedy ešte viceprezidenta Bidena, keď prezidentom USA bol Obama, so študentami na Harvardskej univerzite. Beseda sa konala v roku 2014 po zavedení sankcií Západu proti Rusku. Biden povedal, skôr s pobavením, že Európa sa vzpierala zaviesť sankcie proti Rusku a Spojené štáty museli zatlačiť. Sankcie dodnes trvajú. Ide o dôležitý záujem Európy, Amerika musela na Európu zatlačiť, ale Európa nemá odvahu vzoprieť sa a sankcie ukončiť. Možno je to pokračovanie tradície s iným azimutom. Za cárovnej Kataríny II. si ruskí dôstojníci hovorili, že v Európe nesmú vystreliť z dela bez ruského povolenia.

Teraz už Európa chápe, že svet je multipolárny, presnejšie trojpolárny – Spojené štáty, Rusko, Čína. Polmiliardová Európa nie je samostatný pól. Európa sa ocitla medzi dvoma pólmi – Spojenými štátmi a Ruskom. V 90-tych rokoch Európa Rusko odpisovala a odrazu ju Rusko geopoliticky predbehlo. A Spojené štáty sú vnútorne labilné. Je to nová situácia pre Európu, z ktorej nevie nájsť jednoznačné východisko. V Európe, presnejšie v Európskej únii prebieha vnútorný zápas. V Nemecku si priemysel presadí dokončenie Severného potoka II proti Spojeným štátom, na druhej strane sa nemecká ministerka obrany vyhráža Rusku atómovými bombami. Francúzsky prezident na jar sľúbil, že na jeseň vyjde voči Rusku s konštruktívnou iniciatívou, na jeseň nič neurobí. Európsky parlament tradične schvaľuje najhlúpejšie protiruské uznesenia. Podobná situácia už v Európe bola. V 60-tych rokoch bol v Nemecku svojrázny bavorský politik Franz Josef Strauss. Vtedy Západné Nemecko zaradilo do výzbroje americké lietadlá Starfighter. Boli to zlé lietadlá, často padali a mnoho nemeckých pilotov v nich zahynulo. Ale predlžovali dolet nemeckého vojenského letectva. Franz Josef Strauss to komentoval, že Moskva sa opäť ocitla v dosahu nemeckých zbraní. Povedal „opäť“. V Sovietskom zväze bol gensekom Nikita Sergejevič Chruščov. Chruščov Straussovi odpovedal, že sa opýtal svojich generálov, koľko atómových bômb by bolo potrebných na zničenie Západného Nemecka. Generáli mu povedali, že dvanásť. Strauss už svoje vyhrážky nezopakoval. Spojené štáty teraz plánujú rozmiestniť svoje rakety v Európe. Európa nebude mať právo na informáciu, aké hlavice budú v raketách a nebude mať ani silu sa vzoprieť. Asi by bolo najúčinnejšie zopakovať metódu Chruščova. Nech ruský generál vyhlási, koľko európskych miest zmizne z povrchu Zeme v prípade konfliktu a Kremeľ generála nedementuje.

Ešte niekoľko slov o strednej Európe. V Rusku sa používa označenie východná Európa. Stredná Európa bola v dejinách vždy strednou, pretože nepodliehala ani Svätej ríši Nemeckého národa ani Rusku, ktoré v stredoveku ešte zápasilo s Tatármi. Poľského a Uhorského kráľa ustanovil pápež, nie nemecký cisár, ktorý ustanovil českého kráľa. Stredná Európa bola vždy iná než západná Európa a iná je aj teraz. Nemá však vnútornú jednotu. Je schopná postaviť sa na odpor Bruselu v jednotlivých otázkach, nie je však schopná vytvoriť blok. Súčasný odpor Poľska proti Bruselu stredná Európa podporuje tak, ako si jednotlivé vlády trúfajú. Osobitnou kapitolou je rusofóbna politika Poľska a Pobaltia. V strednej Európe všeobecne nemá podporu. Je to voľba krajín, ktoré ju prevádzajú.

Last but not least Krym. Európa sama nemá silu vyvíjať iniciatívu v otázke Krymu a nemá silu vzoprieť sa Spojeným štátom. Nemá silu zrušiť sankcie proti Krymu, nemá silu uznať Krym ako súčasť Ruskej federácie. V mnohých krajinách Európy vyvíjajú činnosť v prospech Krymu Kluby priateľov Krymu. Ale medzinárodné postavenie Krymu bude kopírovať geopolitické postavenie Ruskej federácie. Keď bude stúpať geopolitická sila Ruska, problémy Krymu sa budú zmenšovať a opačne. Zatiaľ Krym aj Ruská federácia nemusia brať ohľad na západné reči o Kryme. Ruské rakety sú rýchlejšie ako západné.

Ďakujem za pozornosť.

 


Европа не могла победить своих демонов в одиночку уже двести лет. Продукт Французской революции, Наполеон, порвал свои связи с Россией. Центральные державы не сдавались, пока Соединенные Штаты не вступили в Первую мировую войну. Гитлер встретил славянскую богиню смерти Морену в Сталинграде и на Куршской косе. После войны Европа приветствовала создание НАТО, чтобы удерживать американцев внутри, русских и немцев, как в шутку выразились англичане. Конец "холодной войны" Европа также восприняла как свою победу. Она почему-то не обратила внимания на деталь, что в конце премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран внезапно выразили сомнения по поводу объединения Германии, и если бы Михаил Горбачев не был сторонником объединения, этого могло бы и не произойти. по крайней мере, не тогда и в таком виде. Затем президент США Джордж Буш издал президентскую директиву, чтобы руководить Соединенными Штатами так, чтобы конкурент Соединенных Штатов, имеющий советское значение, не мог вырасти. В Америке вышла книга «Конец истории». История окончена. Казалось, все идет хорошо. Но затем последовала мюнхенская речь президента Путина, и сначала в России начали писать о том, что однополярный мир во главе с США закончился. В Европе на это не обращали внимания как минимум десять лет. Когда президент Дональд Трамп призвал к увеличению финансовых взносов членов НАТО и пригрозил США выйти из НАТО, в Европе в x-й раз заговорили о создании европейской армии. Но в основном речь шла о том, сколько будет стоить европейская армия. О патриотизме давно не говорят ни в Европе, ни в странах-членах ЕС. Если Европа когда-либо захочет воевать в военном отношении, ей придется считаться не только со своими победами, но и со своими поражениями. Возможно, не за горами время, когда террористы смогут применить хотя бы грязную атомную бомбу против европейских городов. Европа не готова к такой борьбе ни организационно, ни морально. В 2016 году пять террористов днем и ночью держали под контролем город-миллионник Брюссель с помощью обычного оружия. Во Франции генералы и офицеры запаса выступили в этом году, предупредив, что стране грозит гражданская война, если она не изменит свою внутреннюю политику, особенно в отношении массовых иммигрантов. Двести лет опоры на других ради собственной безопасности создали в Европе инерцию мысли и неспособность смотреть на реальность собственными глазами. Потребовались провокационные заявления президента Трампа, поражение Запада на Ближнем Востоке, бегство американцев из Афганистана, чтобы Европа признала, что однополярный мир действительно закончился. Но делать из него выводы для собственных решений пока не может. В мире оружие улучшается беспрецедентными темпами, и Европа смотрит на то, сколько существует секса, и либо устраняет разделение на мужские и женские туалеты, либо вводит третий тип туалетов. Она позволит другим решать за себя в вопросах жизни. Запись обсуждения тогдашнего вице-президента Байдена, когда Обама был президентом США, распространяется в Интернете со студентами Гарвардского университета. Обсуждение происходило в 2014 году после введения западных санкций против России. Байден довольно забавно сказал, что Европа сопротивлялась введению санкций в отношении России и что Соединенным Штатам пришлось действовать. Санкции продолжаются и по сей день. Это важный европейский интерес, Америке пришлось подтолкнуть Европу, но у Европы не хватает смелости сопротивляться и отменить санкции. Возможно, это продолжение традиции с другим азимутом. При императрице Екатерине II. Российские офицеры заявили, что не могут стрелять из пушки в Европе без разрешения России.

Теперь Европа понимает, что мир многополярен, точнее трехполюсен - США, Россия, Китай. Полмиллиарда Европа - это не отдельный полюс. Европа оказалась между двумя полюсами - США и Россией. В 1990-е годы Европа обесценила Россию, и Россия внезапно ее геополитически обогнала. А Соединенные Штаты внутренне нестабильны. Это новая ситуация для Европы, из которой она не может найти однозначного выхода. В Европе, точнее в Европейском Союзе, идет внутренняя борьба. В Германии промышленность будет настаивать на завершении проекта Северный поток — 2 против Соединенных Штатов, в то время как министр обороны Германии угрожает России атомными бомбами. Весной президент Франции пообещал осенью выступить с конструктивной инициативой против России, а осенью ничего не сделает. Европарламент традиционно одобряет самые глупые антироссийские резолюции. Похожая ситуация уже сложилась в Европе. В 1960-х Франц Йозеф Штраус, своеобразный баварский политик, был особенным в Германии. В то время Западная Германия включала в свой арсенал американские истребители. Это были плохие самолеты, они часто разбивались, на них погибало много немецких пилотов. Но они расширили радиус действия ВВС Германии. Франц Йозеф Штраус заметил, что Москва снова оказалась в пределах досягаемости немецкого оружия. Он сказал "опять". Никита Сергеевич Хрущев был генератором в Советском Союзе. Хрущев ответил Штраусу, что тот спросил своих генералов, сколько атомных бомб потребуется для уничтожения Западной Германии. Генералы сказали ему двенадцать. Штраус не повторил своих угроз. Соединенные Штаты теперь планируют разместить свои ракеты в Европе. Европа не будет иметь права знать, какие боеголовки будут в ракетах, и у нее не будет сил сопротивляться. Наверное, эффективнее всего было бы повторить метод Хрущева. Пусть российский генерал заявляет, сколько европейских городов исчезнет с лица земли в случае конфликта, и Кремль не станет отрицать генерала.

Еще несколько слов о Центральной Европе. В России используется название Восточная Европа. Центральная Европа всегда занимала центральное место в истории, потому что она не подчинялась ни Священному Рейху германской нации, ни России, которая все еще боролась с татарами в средние века. Король Польши и Венгрии был назначен Папой, а не немецким императором, который назначил чешского короля. Центральная Европа всегда отличалась от Западной Европы, и теперь она другая. Однако внутри нее нет внутреннего единства. Она может противостоять оппозиции Брюсселя по отдельным вопросам, но не может создать блок. Центральная Европа поддерживает нынешнюю оппозицию Польши Брюсселю, как осмеливаются правительства отдельных стран. Особая глава - русофобская политика Польши и Прибалтики. В Центральной Европе вообще нет поддержки. Это выбор стран, которые его передают.

И последнее, но не менее важное, Крым. У самой Европы нет сил взять на себя инициативу по вопросу Крыма и у нее нет сил противостоять Соединенным Штатам. У нее нет полномочий снимать санкции с Крыма, у нее нет полномочий признать Крым частью Российской Федерации. Во многих странах Европы в пользу Крыма действуют клубы друзей Крыма. Но международное положение Крыма будет копировать геополитическое положение Российской Федерации. По мере роста геополитической мощи России проблемы Крыма уменьшатся, и наоборот. Пока что и Крым, и Российская Федерация не должны принимать во внимание западные разговоры о Крыме. Российские ракеты быстрее западных.

Спасибо, что обратили внимание.JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti