04.7.2021 20:45:27

Homza: Svätopluk prišiel k Metodovmu arcibiskupstvu ako slepá hus k zrnu (podcast)

Prof. Martin Homza
Prof. Martin Homza
(foto: Patrícia Falbová)


Bratia Cyril a Metod nadobro zmenili osudy našich predkov. Hoc sami Byzantínci, priviedli Veľkú Moravu pod krídla Ríma, pod ktorými sme dodnes. (dennikstandard.sk)Hľadieť na Cyrila a Metoda iba ako na vierozvestcov či nositeľov písomnosti Veľkej Moravy by bolo povrchné a skresľujúce. Už preto, že kresťanstvo sa medzi dunajskými Slovanmi šírilo desaťročia pred ich príchodom a namiesto vtedajšej hlaholiky dnes používame latinku. Hoci ich misia mala pre našich predkov veľký význam a čerpáme z nej doteraz, málo si pripomíname jej medzinárodný rozmer.

Historik Martin Homza vyhodnocuje, že Cyril a Metod nezačali evanjelizačnú misiu v priestore dunajských Slovanov v 9. storočí na zelenej lúke. Napriek tomu spravili niečo, čo sa dovtedy, ani odvtedy nevyskytlo. Dostali staroslovienčinu medzi liturgické jazyky a priradili ju k latinčine, gréčtine a hebrejčine. Hoci to trvalo krátko, potvrdili tým, že slovanský priestor, v strede ktorého bola Veľká Morava, sa mal stať rovnocenným Byzancii či ríšam na západe Európy.

Vytvorenie veľkomoravského arcibiskupstva postaveného na antických základoch prinieslo do strednej Európy južný vplyv Ríma, ktorý tu ostal natrvalo. Najvýznamnejší veľkomoravský panovník Svätopluk sa oprel o vytvorenú či obnovenú cirkevnú štruktúru a vďaka nej legitimizoval svoje postavenie. Hoci voči Metodovi ako panónskemu a potom moravskému arcibiskupovi mal odstup a Metodových žiakov po jeho smrti z Veľkej Moravy vyhnal, arcibiskupstvo mu prišlo vhod a uvedomoval si jeho dôležitosť. Svoju dŕžavu dal pod záštitu Svätej stolice.


Vypočujte si podcast Polemika o dejinách s Jozefom Hajkom, v ktorom je hosťom Martin Homza. (kliknúť TU)dennikstandard.sk