08.7.2021 14:36:42

Hodiny ruštiny: Výstava prác Jevgenija Chaldeja, Povolanie – hrdina a Umenie šermovania

Plagát k podujatiu
Plagát k podujatiu
(foto: rcvkba.sk)


Dnešný program v rámci projektu Hodiny ruštiny o 16:00 hod. (SEČ):

 Výstava prác Jevgenija Chaldeja

Jevgenij Chaldej sa narodil v revolučnom roku 1917. Svoju prvú snímku – mestského chrámu – urobil ako 12 ročný na vlastnoručne vyrobenom fotoaparáte, ktorý si zmajstroval z babičkiných okuliarov a kartónovej škatule. O krátky čas bol tento chrám zbúraný a fotografia Jevgenija Chaldeja ostala naň jedinou spomienkou. Počas vojny už bol jedným z popredných vojnových fotokorešpondentov.


Povolanie – hrdina

Alexander Goloboroďko –  divadelný a filmový herec, národný umelec RSFSR, predstaviteľ desiatok rolí na divadelnej scéne a okolo stovky filmových úloh – rozpráva o vojnových časoch, ruskom vojnovom filme i o svojich hrdinských roliach: od víťazného maršala Rokosovského do cára Nikolaja Prvého a ruského generála Grigorija Orlova.

 

Šermovanie – vojenská disciplína, umenie, rituál, šport

Ruské umenie šermu sa rozvíjalo ako výchovná disciplína, cibrila šikovnosť, vojenského ducha a ušľachtilosť. V Ruskom impériu bolo šermovanie jedným z prvých druhov športu. Pravdivé chápanie česti a dodržiavanie jej pravidiel malo vždy čestné miesto v systéme hodnôt ruskej armády. Chrániac ušľachtilosť a dôstojnosť ruský dôstojník mal vždy naporúdzi erudíciu, jasnú myseľ, vieru a... kord. Umenie šermovania sa stalo súčasťou ideálu šľachetnosti.


Pozrite si program Hodiny ruštiny 8. júla o 16:00 hod. (klikni sem)Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave