24.6.2021 13:16:06

Hlavná chyba Hitlera pri útoku proti ZSSR

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
(foto: © Federálny archív Nemecka)


Podľa autora článku Johanna Althausa v novinách Die Welt išlo o chybu, v dôsledku ktorej bolo Nemecko nakoniec porazené. (armadnymagazin.sk)

 Išlo vraj o to, že rýchle víťazstvá Wehrmachtu v Európe boli nesprávne interpretované. Bleskové obsadenie Poľska, Nórska, Francúzska, Beneluxu a Juhoslávie presvedčili Nemecko, že blitzkrieg je možný aj v Sovietskom zväze. Išlo o to, že táto idea, aj vďaka propagandistickým filmom, sa stala v Nemecku priveľmi populárnou.

Althaus tu poukazuje na film „Víťazstvo na Západe“, premietaný v kinách vo februári 1941, ktorý mal silný vplyv.

„Zrejme každému z divákov tohto filmu prenikla myšlienka, že vďaka stratégii bleskovej vojny (v máji až júni 1940) je Wehrmacht schopný poraziť všetkých možných i nemožných protivníkov. Práve toto presvedčenie sa stalo jednou z príčin katastrofy ťaženia na východ,“ tvrdí Althaus.

Autor práce „Legenda o Blitzkriegu“ vojenský historik plk. v.v. Karl-Heinz Frieser v nej dokazoval, že úspech Nemecka sa nezakladal na premyslenom plánovaní, ale na „nevyspytateľných náhodách, na chybách západných spojencov a na iniciatíve niektorých nebojácnych tankových generálov“, hovorí sa v článku.

Rýchle rozdrvenie Juhoslávie v apríli 1941 s konečnou platnosťou presvedčilo politické a vojenské vedenie hitlerovského Nemecka o neporaziteľnosti nemeckej vojenskej mašinérie.

„Vodcovia ríše boli presvedčení, že vlastnia jediný správny recept na nasadzovanie blitzkriegu na celom svete,“ píše Althaus.

Lenže Nemecko nebolo pripravené na vojnu so ZSSR, pretože hospodárstvo nebolo v roku 1940, ani v roku 1941, prevedené na vojnovú výrobu. A preto už v prvých etapách po vpáde do ZSSR začalo byť zrejmé, že tanky Pz-III zaostávali za štandardnou výzbrojou Červenej armády, za tankami T-34, podotkol autor.

Vo výsledku sa ťaženie na východ, ktoré bolo plánované na menej ako trojmesačnú bleskovú vojnu, zmenilo na dlhú a vyčerpávajúcu ruvačku s „rozsiahlou stalinskou ríšou s nevyčerpateľnými zdrojmi“. Niečo také nebolo očakávané ani politickým vedením, ani vojenskými štábmi, ktoré ovládla autosugescia, prezentovaná aj v spomínanom filme „Víťazstvo na Západe“. Dá sa to nazvať aj porazenie sebaklamom,“ podtrhol Althaus.


Vladimír Mikunda (armadnymagazin.sk)