04.1.2022 19:11:25

Generálna prokuratúra odmieta návrh obrannej dohody s USA. Má 35 vážnych pripomienok

Minister zahraničia (vľavo) a minister obrany pri prvom oficiálnom stretnutí
Minister zahraničia (vľavo) a minister obrany pri prvom oficiálnom stretnutí
(foto: TASR-Jakub Kotian)


Generálna prokuratúra uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní 35 zásadných pripomienok k návrhu dohody o obrannej spolupráci SR s USA. Návrh dohody odmieta ako celok. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. (dennikstandard.sk)Dohoda o obrannej spolupráci s USA má platiť najmenej desať rokov. Vyplýva to z návrhu, ktorý predložilo ministerstvo obrany.

Generálny prokurátor na sociálnej sieti tvrdí, že dohodu odmieta ako celok. Má vyše tri desiatky vážnych pripomienok.

Generálna prokuratúra sa postojom pridala k početným kritikom dohody. Poukazovali na možnosť vzniku základní USA na území Slovenska, ohrozenie suverenity a jednostrannú výhodnosť zmluvy v prospech Američanov. Dohode sme sa podrobnejšie v Štandarde venovali v dvoch textoch tu a tu.


Naď s Korčokom stúpencami dohody

„Musím zdôrazniť, že nestrácame žiadnu suverenitu alebo nič podobné. O každom pôsobení zahraničných síl, v tomto prípade Spojených štátov, sa bude rozhodovať na vláde alebo v Národnej rade SR, podľa charakteru pohybu,“ ubezpečoval vlani Naď.

„Ozbrojené sily Spojených štátov nebudú na Slovensku robiť nič bez vedomia a súhlasu Slovenskej republiky. Nie je to teda tak, ako sme počúvali, že je to krok na vytvorenie stálej prítomnosti USA na Slovensku alebo vytváranie základní. Práve tento aspekt suverenity dávam do pozornosti,“ doplnil svojho kolegu Korčok.

Rokovania o dohode o obrannej spolupráci s USA začala ešte predchádzajúca vláda. Rezort obrany na čele s Petrom Gajdošom (SNS) vtedy rozhodol, že sa na nich nebude zúčastňovať. Tvrdil, že prijatie dohody by ohrozilo suverenitu Slovenska. Pokračovať v rokovaniach malo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na úrovni rámcovej dohody.

USA by mali na základe dohody na Slovensku investovať 100 miliónov amerických dolárov do infraštruktúry. Naď konkretizoval, že tieto peniaze by mohli byť použité na rekonštrukciu vojenských letísk Sliač a Malacky, pričom by sa Slovensko nevzdalo vlastníctva týchto objektov.


Čo je v dohode

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda, ktorá má rešpektovať suverenitu SR, by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Vyplýva to z jej návrhu, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Ozbrojené sily USA by tak mohli využívať dohodnuté zariadenia napríklad na výcvik, cvičenia, manévre, tranzit, ubytovanie personálu a rozmiestňovanie síl. Uzavretie dohody umožní americkým ozbrojeným silám tiež prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál v dohodnutých zariadeniach a priestoroch. Slovensko má dostávať informácie o dodávkach aj dodávateľoch vopred.

SR sa podpísaním dohody vzdá svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci voči príslušníkom ozbrojených síl Spojených štátov. Pri konkrétnych trestných činoch s osobitným významom pre SR môžu slovenské orgány vzdanie sa právomoci odvolať. Americká strana musí zároveň slovenské orgány informovať o všetkých trestných činoch jej príslušníkov okrem tých, za ktoré možno uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody menej ako tri roky.

O zatknutí alebo zadržaní amerického vojaka bude musieť SR bezodkladne informovať orgány americkej armády. Tie budú mať v koordinácii so slovenskými orgánmi neodkladný prístup ku každej takejto osobe kedykoľvek o to požiadajú. Príslušníkov Ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky majú tiež vyňať z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty, ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia týchto osôb pri výkone ich služobných povinností.Juraj Hajko (dennikstandard.sk)