29.8.2013 10:35:55

Filmový dôkaz, že v Sýrii ide o...?

... proste o to, aby sa "ovce" nemiešali do záležitostí "pastierov". A preto o tom ani nemôžu všetko vedieť. Ak by vedeli - príliš by bľačali.