18.7.2021 11:19:07

Filmová streda v Ruskom dome (RCVK) v Bratislave

Plagátik z RCVK
Plagátik z RCVK
(foto: rcvkba.sk)


Druhú časť umeleckého filmu nakrúteného podľa knižných predlôh D. N. Medvedeva - Silní duchom budú premietať 21. júla o 16:00 hod. v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave.Dňa 18. septembra 1942 sa nadporučík Paul Wilhelm Siebert prvýkrát objavil v meste Rovno – hlavnom meste fašistami okupovanej Ukrajiny. Boje zúrili pri Voroneži a Rostove. Nemecké delostrelectvo naďalej ostreľovalo Leningrad. Hitlerovské divízie sa posunuli k Volge. Do Víťazstva zostávalo ešte 960 dní a nocí...

Skutočný príbeh o sovietskom prieskumníkovi Nikolajovi Kuznecovovi, ktorý v tyle nepriateľa na Ukrajine prenikol do Hitlerovho štábu, uniesol veliteľa trestných oddielov a vykonal rozsudok ľudu – zastrelil ríšskeho radcu...

Bol to prvý celovečerný film 29-ročného čerstvého absolventa, režiséra Viktora Georgieva, ktorý mu priniesol popularitu po celom Sovietskom zväze. Za dva roky premietania ho uvidelo 55 miliónov 200 tisíc ľudí, teda každý štvrtý občan ZSSR. Nakoniec sa film stal najúspešnejšou prácou Sverdlovského filmového štúdia. Filmoví kritici písali, že je to prvý film v sovietskych dejinách, v ktorom „sa práca tajného agenta podáva nie ako silne dobrodružný, romantický hrdinský čin, ale je opísaná ako únavná а každodenná mravčia práca“. Podľa názoru recenzentov štylisticky a štruktúrne film Silní duchom predznamenáva legendárny televízny seriál 17 okamihov jari, ktorý vyšiel neskôr – v r. 1973.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave