05.8.2019 01:27:39

Film ako varovanie pred jadrovou vojnou: Deň potom ...

Prišla okamžitá odozva na aktuálne spravodajstvo: Len nedávno bol dotaz, kde sa stratil varovný film produkcie USA, ktorý sa premietal aj u nás len vo filmových vysokoškolských kluboch napr. na Mlynskej doline v Bratislave v roku 1984. Ten film sa volal "THE DAY AFTER..."( Deň potom...) a po páde socialistických krajín bol tento názov "prekrytý" iným príbehom, príbehom zmrznutia Zeme a ľudskej civilizácie...ale to už bolo po roku 2000. Film je v anglickom jazyku a slabo hovorený v ruštine....

Tento protivojnový americký film nebol nikdy viac premietaný a možno viedol k tomu, že sa obe strany so svojim jadrovým potenciálom, ako ZSSR, tak i USA, nakoniec dohodli na Zmluve o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu v roku 1987. Ten film otriasol totiž každým, kto ho pozrel.

Nie je žiadna verzia v ruskom jazyku alebo dokonca v slovenčine. Niekedy stačí len prezerať si obrázky apokalypsy, ako sa to vlastne môže začať....na základe náhodnej počítačovej chyby vylietajú z jedného z raketových síl rakety s jadrovou náložou....druhá strana reaguje a tiež "posiela" rakety s jadrovou náložou...prvé rakety dopadajú na územie Spojených štátov amerických...je panika, chaos, beznádej...ale americké rakety odpálené zo síl tiež dopadajú na územie "nepriateľa"...

ľudstvo začne zažívať svoje posledné dni...

Link na youtobe: THE DAY AFTER (1983)   film je predsa len "prehovorený" do ruštiny pravdepodobne neprofesionálnym dabingom

https://www.youtube.com/watch?v=mDYA6f0jmp4

... a dnes my stojíme v centre bojového poľa obidvoch veľmocí ...sme v Strednej Európe...

red z youtobe