01.3.2018 08:41:16

Fico neratifikovaním Istanbulského dohovoru problém len odsunul, pritom ho mohol natrvalo odmietnuť podľa článku 80

Všetky kresťanské cirkvi sa obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom. Cirkvi sa na tomto vyhlásení dohodli ešte 13. februára. Istanbulský dohovor podľa predstaviteľov cirkví vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných “rolách” mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.

„Dohovor vyžaduje, aby stereotypné roly, ako aj zavádzanie nestereotypných rodových rolí, posudzovala nejasne definovaná skupina expertov, nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady, okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek,“ zdôraznili predstavitelia cirkví.

K dohovoru Rady Európy pristúpila v roku 2011 vláda Ivety Radičovej. Slovensko ho odvtedy neratifikovalo. Podľa Fica má jeho vláda právo nedať dokument na ratifikáciu, pričom Slovensku nehrozia žiadne postihy. Európa sa podľa Fica môže takýmto dohovorom brániť nebezpečenstvu, ktoré prináša migrácia, nesmie však prijímať opatrenia, ktoré sú v rozpore s presvedčením a cítením ľudí v jednotlivých členských krajinách. Premiér povedal, že nemôžeme prijať niečo, čo je v rozpore so slovenskou ústavou. Tvrdí, že Istanbulský dohovor by poprel zakotvenie manželstva muža a ženy v ústave.

„Istanbulský dohovor zbytočne spochybňuje rozdiely medzi mužmi a ženami,“ povedal Fico. Navodzuje podľa neho dojem, akoby za násilím na ženách boli rodové stereotypy.

„Ak raz krajina prijme na svoje územie migrantov, mali by sa prispôsobiť nášmu kultúrnemu kódu,“ povedal premiér.

Za neratifikovanie Istanbulského dohovoru podľa Ficovích slov  nehrozil pre Slovensko žiadny postih. Fico tak mohol výjsť v ústrety kresťanským cirkvám a čeliť len kritike opozičných liberálov a mimovládok, pretože ratifikovať Istanbulský dohovor môže hociktorá budúca vláda.

Podľa sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina je tak neratifikácia Istanbulskéko dohovoru  zo strany Fica mediálny podvod.

Fico sa pravdepodobne bojí konfliktov v spoločnosti. Nerozumie podstate chýb a celkovému úmyslu tohto dohovoru. Informujú ho, vidí to , ale iba povrchne, nechce sa mu to študovať. Prezentuje iba otázku manželstva a rovnoprávnosti žien a mužov, to je podľa neho pre verejnosť najzrozumiteľnejšie. Čo nevidí alebo sa bojí verejne povedať je, že ide o koordinovaný postup svetových hráčov, vrátane Bruselu a Nemecka, proti celým národom a suverénnym štátom Európy. Ak by Fico začal s jedným problémom, rýchlo by musel pripustiť aj ďalší a nakoniec by to došlo až k nášmu členstvu v EÚ a jeho “jadru”.

Aj toto je úspech, minimálne na nejakú dobu, pokiaľ sa riadne právne zdôvodní potreba odstúpenia Slovenska od tohto dohovoru, resp. vypovedania jeho podpisu. Dohovor sám to umožňuje v čl. 80 - Vypovedanie  bod 1. Každá zmluvná strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať prostredníctvom oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Bod 2. Táto výpoveď nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

HSP, 1. 3. 2018