01.11.2021 12:58:44

Dušičkové stretnutie na Slavíne (v utorok o 16:00 hod.)

Slavín krátko po západe Slnka
Slavín krátko po západe Slnka
(foto: Karol Srnec/ephoto.sk)


Slovensko-ruská spoločnosť vyzýva svojich členov, aby si v priebehu týchto sviatočných dní uctili aj pamiatku ruských a sovietskych vojakov padlých počas prvej a druhej svetovej vojny. V našej zemi je ich pochovaných neúrekom. Pravoslávna cirkev v novembri neslávi osobitnú liturgickú pamiatku za zosnulých. Tichá modlitba za spásu zosnulého však ešte nikomu neublížila, preto sa bratislavský Klub Arbat 2. novembra o 16:00 hod. stretne na Slavíne (pri pravoslávnom Kríži), aby zapálil sviečky za duše vojakov Červenej armády.

Následne sa presunieme na cintorín pri Kozej bráne k hrobu Ľudmily Losskej, manželke filozofa Nikolaja a matke teológa Vladimira.

Sympatizanti Slovensko-ruskej spoločnosti sú vítaní.redakcia SRS