20.2.2017 07:59:57

Darujte nám 2 % svojej dane

 

    Slovensko – ruská spoločnosť

-рОбщество словацко-российского содружества

 

о811 09 Bratislava, Dostojevského rad 1

e-mail: srs@slovanet.sk; tel. č.: +421 2 52 63 69 54, fax: +421 2 52 63 69 55

 

 

 

Darujte 2 % z daní na rozvoj slovensko-ruských priateľských vzťahov v oblasti kultúry, vedy, ekonomiky, športu a spoločenských stykov.

Združenie napomáha rozvoju uvedených vzťahov najmä:

-         - podporou publikácie odborných, vedeckých a umeleckých textov,

-         - podporou vzdelávania,

-         - podporou ochrany kultúrnych hodnôt,

-         - podporou spoločenských akcií.

Slovensko-ruská spoločnosť splnila podmienky a stala sa pre rok 2017 jedným z možných príjemcov 2 % z daní. Budeme vďační za každý dar!


Postup pre právnické osoby(PO), samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a fyzické osoby (FO), ktoré si sami podávajú daňové priznanie: treba uviesť Slovensko-ruskú spoločnosť ako príjemcu v daňovom priznaní.

 

Postup pre zamestnancov: uviesť Slovensko-ruskú spoločnosť vo Vyhlásení o poukázaní 2 % dane.

 

 

 

Údaje o SLOVENSKO -RUSKEJ SPOLOČNOSTI, potrebné na poukázanie 2 % z dane: 

Názov:  Slovensko-ruská spoločnosť

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30867495

Sídlo: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

 

Slovensko-ruská spoločnosť