28.1.2016 00:44:39

Ďalšie stretnutie zvolenského Klubu Arbat

Priatelia Klubu Arbat Slovensko-ruskej spoločnosti vo Zvolene sa zišli 26. januára v kaviarni Divadla Jozefa Gregora Tajovského na svojom prvom stretnutí.

Témou besedy bola geopolitická situácia v Sýrii a v Európe.  Besedujúcim s viac ako 20 priateľmi bol p. Ing. Jalal Sulejman PhD, ktorý podrobne vysvetlil súčasný stav v jeho rodnej krajine. Prítomným odpovedal na veľa otázok vo vyše hodinovej besede.Členovia zvolenského Klubu Arbat boli spokojní s výberom besedy.

Viera Nociarová