14.3.2016 11:55:17

Čo majú spoločné Fašiangy a Maslenica?

 

Dnes to už vieme. Zdá sa nám, že s pravoslávnou Maslenicou je spojených viac ľudových zvykov a že je asi aj veselšia.  Spoločenský večer pod rovnomenným názvom preto dopadol presne tak, ako sme avizovali. S výbornou náladou, o čo sa najviac zaslúžil (Slovensko-ruský) ženský súbor „Devčata“.

 

Program, ktorý všetkých zaujal, sa skladal z dvoch blokov. Prvý bol venovaný špecificky „Maslenici“ a obsahoval obyčajové pravoslávne piesne, sprievodné slovo a na motiváciu prítomných bol do neho zakomponovaný aj tematický minikvíz o obyčajoch tohto  pravoslávneho sviatku. Každá správna odpoveď bola odmenená sladkou odmenou.

Druhá časť večera bola čisto hudobná. Vedúca súboru Larisa Plechanova sem zaradila ruské ľudové i kozácke piesne. Mnohí z nás na tie „svoje“ priam čakali a aj sa ich dočkali.

Ženský súbor „Devčata“ svojím vystúpením preukázal evidentný profesionálny rast. Ich celkový dojem obohatila choreografia programu, kostýmy i špeciálna obuv. Azda aj preto chodia tieto naše Slovenky ruskej národnosti vystupovať aj do zahraničia. Tento rok sú už po druhýkrát pozvané na festival do Španielska, koncom leta budú v Chorvátsku..., o rade vystúpení na Slovensku ani nehovoriac.

Vladimír Mikunda