28.8.2020 20:13:09

CITÁT DŇA (28.8.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Метил в цель, а попал в пень.“„Mieril na cieľ, ale trafil peň.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)