02.9.2020 18:56:42

CITÁT DŇA (2.9.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Где закон, там и преступление.“ 


 

„Kde je zákon, tam je aj zločin.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)