12.8.2020 17:22:30

CITÁT DŇA (12.8.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Куда сердце летит, туда око бежит.“„Kde letí srdce, tam smeruje aj oko.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)