11.8.2020 21:18:29

CITÁT DŇA (11.8.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Не всяк пашню пашет, а всяк хлеб ест.“„Nie každý pôdu orie, ale každý chleba je.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)