10.8.2020 19:07:53

CITÁT DŇA (10.8.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Кто малым недоволен, тот большого не достоин.“„Kto nie je spokojný s málom, ten veľkého nie je hoden.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)