21.5.2013 13:49:53

Chcete spoznať silu čs. vojenského letectva?

Chcete spoznať silu čs. vojenského letectva v osemdesiatych rokoch minulého storočia? Chcete spoznať prečo nás za hranicami rešpektovali viac, ako my sami seba? Stačí vyčleniť si na to necelých 10 minút. 

Link:    http://www.youtube.com/watch?v=yFxhDfJnlyg

 

www.youtube.com