13.9.2016 10:57:49

Bratislavský klub Arbat už opäť funguje

Po dovolenkovom období sa opäť rozbiehajú stretnutia Bratislavského klubu Arbat, na ktorých sú vítaní všetci, ktorí majú pozitívny vzťah k Rusku a jeho kultúre.

Pokračujeme v stretávaní sa každú stredu o 18.00 hod. v reštaurácii súboru Lúčnica na ulici Štúrova 6.

Príďte medzi nás!

redakcia