02.6.2017 20:59:50

Banderovci sú zhrození: Podkarpatská Rus vníma Ukrajincov ako cudzincov

Vplyv Maďarska na Podkarpatskú Rus, ktorá sa v súčasnosti nazýva Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny, priviedol k tomu, že deti, ktoré žijú na tomto území, vnímajú Ukrajincov ako cudzincov. Na tlačovej konferencii v Kyjeve sa na to posťažovala spisovateľka nacionalistického razenia Larisa Nicojová.

Podľa Nicojovej slov je výučba ukrajinčiny v školách na Zakarpatí často čírou formalitou, pretože  rodičia mnohých žiakov sa orientujú na Maďarsko: „Žiaľ, máme tu katastrofálnu situáciu. Deti, absolventi základných škôl, nerozumejú ukrajinskému jazyku. Povedzme, že staršie pokolenie ešte rozumie, no deti, ktoré sa učia po ukrajinsky, hľadia na nás, na Ukrajincov, ako na cudzincov. Oni nerozumejú. Pýtaš sa ich, ako sa dostať k tomu, či inému domu, k dedinskému klubu, a oni tomu nerozumejú,“ žiali Larisa Nicojová.

Igor Mirošničenko zo strany Svoboda vedenej jedným z lídrov krvavého kyjevského euromajdanu v roku 2014 Olegom Ťahnibokom v relácii televíznej stanice 112 upozornil, že členovia EÚ, Maďarsko a Poľsko, sú hrozbou pre Ukrajinu: „Pokiaľ ide o dvojité občianstvo, je to veľmi nebezpečná vec, práve v podmienkach Ukrajiny:  „U nás sú rôzne regióny, kde dvojité občianstvo už de  facto existuje. Maďarsko rozdalo veľmi veľa pasov, Poliaci rozdávajú pasy. A nerozdávajú ich len tak. Viete, že Maďari už urobili určité vyhlásenia, keď povedali, že sa budú snažiť vydobyť si národné autonómie na teritóriách, kde kompaktne žijú ich občania. To znamená, že Ukrajina sa môže de iure zmeniť z unitárneho štátu na federáciu. A federatívny štát pre Ukrajinu znamená koniec jej nezávislosti,“  zhrozil sa Igor Mirošničenko. Mirošničenko neuviedol, o akej nezávislosti možno hovoriť v prípade krajiny, v ktorej je vrátnik na americkom veľvyslanectve dôležitejší ako oficiálny ukrajinský štátny predstaviteľ.

hlavnespravy.sk, 2. 6. 2017