04.8.2012 10:55:06

B. Gryzlov o politickom a ekonomickom smerovaní

MOSKVA, 9. júna 2007 – RIAN Novosti. Spíker (predseda) Štátnej dumy (parlamentu) Boris Gryzlov tvrdí, že je nevyhnutné pokračovať v ekonomickom a politickom kurze, ktorý sa uskutočňuje v súčasnosti a stimuluje rozvoj krajiny.

Hovorí sa o tom o vyhlásení predsedu dolnej komory ruského parlamentu, lídra politickej strany Jednotné Rusko, ktoré pripravil k Petersburgskému ekonomickému fóru.

B. Gryzlov poznamenal, že za posledných osem rokov bolo Rusko schopné uskutočniť veľký skok vpred. „Má to vzťah ku všetkým oblastiam spoločenského života, v prvom rade k ekonomike,“ podčiarkol.

Rast hrubého domáceho produktu predstavuje 7 % a postupne sa znižuje inflácia, robí sa aktívna sociálno-ekonomická politika. „Za tieto roky sa podarilo dvojnásobne znížiť množstvo ľudí, ktorí sú nútení žiť za hranicou biedy. Koncom desaťročia by sa malo znížiť trojnásobne v porovnaní s východiskovým údajom na 10 %,“ poznamenal.

Podľa názoru spíkra, „Rusku sa podarilo nájsť ten ekonomický a politický kurz, ktorý stimuluje rozvoj krajiny, kurz, ktorý zabezpečuje rast investícií, hodnoty aktív, prekvitanie podnikania a súčasne rast životnej úrovne všetkých obyvateľov Ruska.“

Plným právom sa dá pomenovať „Plánom Putina“, poznamenal B. Gryzlov a dodal, že „dnes je najdôležitejšou úlohou je zachovanie tohto kurzu a pokračovanie v ňom.“

Okrem toho B. Gryzlov poznamenal, že Rusko ešte mnoho musí urobiť pre to, aby sa z neho stala skutočne prekvitajúca dŕžava so silnou diverzifikovanou ekonomikou založenou na vedeckých poznatkoch. Základným princípom reforiem je podľa neho to, aby ich podporovala verejnosť.

Povedal, že unikátnosť súčasnej situácie pre Rusko pozostáva v tom, že rozvoj ekonomiky a rastom životnej úrovne sú paralelnými procesmi.