20.9.2019 11:53:26

Arbat Poprad-Tatry na Gymnáziu v Poprade

Pamätná doska k SNP v Poprade
Pamätná doska k SNP v Poprade
(foto: Ing.J.Černák)

Klub Arbat-Tatry nám poslal správu zo slávnostného odhalenia pamätnej dosky k 75.výročiu Slovenského národného povstania, akcia sa konala 12.septembra 2019 v Poprade.

Obvodným výborom IV SZPB v Poprade a vedením Gymnázia v Poprade, na Kukučínovej ulici, boli  sme pozvaní na slávnostné odhalenie dosky k  75.Výročiu SNP.

Riaditeľ školy okrem iných hostí, menovite privítal aj predsedu klubu Arbat Poprad- Tatry a v krátkom príhovore k zhromaždeným študentom a pedagogickému zboru vyzdvihol význam budovy, ktorá v časoch Povstania slúžila ako sídlo veliteľstva povstaleckých jednotiek, ktoré sa zúčastnilo bojov o Kežmarok a Poprad.

Potešilo nás, že z neformálneho stretnutia vyplynula informácia o zaradení ruštiny ako voliteľného jazyka.

Pamätná doska umiestnená pri vstupe do budovy je tak od 12.9.2019 súčasťou každodenného pohľadu a historického odkazu mladej generácii.

 

Ing. Ján Černák

predseda Arbat Poprad- Tatry

Poprad, 15.9.20189

fotografia z odhalenia pamätnej dosky na budove Gymnázia (J.Černák)Arbat Poprad pred pamätnou doskou

a pamätná doska na prečítanie

Pamätná doska v Poprade

Ing.J.Černák