20.5.2020 11:28:17

Arbat Poprad-Tatry k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
(foto: psicore/ephoto.sk)


Tohtoročné oslavy okrúhleho výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa v meste Poprad kvôli pandémii konali v skromnejších pomeroch.Obmedzený počet zástupcov spoločenských organizácii prichádzal k pamätníku v stanovených intervaloch.

Zdokumentovali sme našu účasť a zároveň chceme pozdraviť všetkých členov klubov Arbat na Slovensku a zaželať nám spoločne život v mieri.

Manželka jedného z našich členov prispela k tomuto výročiu peknou básňou, v ktorej je povedané všetko, kvôli čomu sme prišli k pamätníku Červenej armády v Poprade a hrobom padlým vo Veľkej:


V Ď A K A  O S L O B O D I T E Ľ O M

 

Slovenský národ bol ťažko ubíjaný

neľútostnými fašistickými čižmami.

Fašisti pálili mestá, obce, dediny,

ničili naše slovenské rodiny.

 

Ľudia sa bránili, chránili

domovy, svoje životy, chceli slobodu,

ktorá po rokoch útlaku ,trápenia

k nám zaviala z východu.

 

Národ si vydýchol, nastal mier,

pokoj zbraní, vytúžená sloboda,

ktorú nám priniesla udatná ,

hrdinská Červená armáda.

 

V boji o naše šťastie ,slobodu

položili svoje vlastné životy

otcovia ,synovia ,vnuci ,kamaráti,

ich život im už nikto nemohol navrátiť.

 

S úctou a láskou na Vás spomíname ,

Vašu odvahu ,statočnosť si aj my želáme.

Za šťastný život vo vytúženej slobode

ĎAKUJEME SLÁVNEJ ČERVENEJ ARMÁDE.

 

Báseň napísala Helena Kožuchová

V Poprade, máj 2020

 

 

75.výročie ukončenia 2.svetovej vojny Poprad(1)

Pri pamätníku Červenej armády v Poprade


S úctou a vďakou sme položili veniec pred pamätník


Pri hroboch padlých vo Veľkej

 Ing. J. Černák, predseda Arbat Poprad-Tatry