01.9.2019 21:22:36

Arbat Poprad-Tatry k 75.výročiu SNP

Členovia a priaznivci KLubu pri pamätníku
Členovia a priaznivci KLubu pri pamätníku
(foto: Ing. Ján Černák)

Určite sa naše Kluby Arbat zúčastnili osláv 75.výročia Slovenského národného povstania. Zaujímavú informáciu sme obdržali z Arbatu Poprad-Tatry

Členovia klubu Arbat Poprad-Tatry si 75. výročie SNP, ktorého príprava i priebeh boli úzko späté s materiálnou i personálnou podporou zo strany moskovského vedenia, pripomenuli na svojom augustovom stretnutí v prostredí Cafe Razy, kde sa schádzame.

V rámci diskusie padli informácie o termínovníku celospoločenských osláv výročia tak v Poprade a regióne, ako aj o celoštátnej oslave v Banskej Bystrici dňa 29. augusta 2019, kam OZ SZPB vypravil autobus. Organizátorovi patrí poďakovania za to, že sa v ňom dostalo miest aj členom nášho Klubu.

Na klubové stretnutie jeden z našich členov priniesol báseň svojej manželky, ktorú zložila k výročiu SNP. Bola publikovaná v regionálnych tlačových periodikách a ktorú si týmto dovoľujem prezentovať.

 

                                                                                                                            75. výročie SNP

                                                       POCTA PARTIZÁNOVI

 

                                   V hrobe spí mladý partizán, sníva svoj večný sen.

                                Spomína na časy, keď srdce tĺklo mu odhodlane

                                a on šiel brániť naše rodné stráne v ten veľký deň,

                                keď vypuklo SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE.

 

                                V hlbokých horách bránil on našu vlasť,

                                za našu slobodu bil krutých vrahov, vražednou guľkou

                                nepriateľa padol, aby sme mohli voľne

                                dýchať a rásť.

 

                                Zastav sa pri ňom chvíľu, halúzku

                                vďaky polož na mohylu. Povedz mu,

                                šepni ešte raz, že neumrel, je živý, že žije

                                v srdciach všetkých nás.

 

                                                                                             Helena Kožuchová

 

Ing. Ján Černák

predseda Arbat Poprad- Tatry

foto z akcie od autora

kopia 3

J.Černák