10.10.2021 17:52:03

Akcia «Hrsť rodnej zeme» v Košiciach (9. október 2021)

Účastníci podujatia
Účastníci podujatia
(foto: Zväz Rusov Košice)


V Južnej časti Verejného cintorína v Košiciach (na tzv. vojenskej časti) je postavený pomník s hrobmi pre vyše 3-tisíc vojakov a dôstojníkov Sovietskej armády ktorí padli pri oslobodzovaní Východného Slovenska a mesta Košice. Pomník bol odhalený 6. júla 1946.9. októbra 2021 na tzv. vojenskej časti sa uskutočnila akcia «Hrsť rodnej zeme», ktorú zorganizoval Zväz Rusov Košice (predsedníčka Natália Dostovalová).

Podujatia sa zúčastnili: organizátor platformy Stretnutia priateľov Ruska Marek Žuravlov – iniciátor myšlienky «Hrsť rodnej zeme» na Slovensku, predsedníčka Zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach Monika Gergeľová, predseda košickej organizácie KSS Peter Nišponský, zástupcovia Zväzu Rusov Košice, študenti gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

Počas ceremoniálu zazneli štátne hymny Ruska a Slovenska.

Účastníci položili vence vďaky k pomníku padlým vojakom pri oslobodzovaní našej zeme v druhej svetovej vojne.

Vystupujúci rečníci podotkli dôležitosť zachovania historickej pravdy o druhej svetovej vojne a celým podujatím sa nieslo heslo potreby chrániť mier a nedopustiť ďalšiu vojnu.

Zaznela báseň «Варвары» Мусы Джалиля v podaní študenta Šimona Jozefa Kapusty, piesne «Конь» a «Катюша» v podaní mládežníckeho súboru Družba (ved. Lubov Gerusová).

Ďalej účastníci akcie rozniesli hrste zeme z Ruska na hroby padlých vojakov.

Česť pamiatke vojakov – osloboditeľov!Snímky z úctyhodnej akcie


Mgr. Natália Dostovalová, CSc (Zväz Rusov Košice)