09.4.2014 23:37:33

Akadémia smrti (NaPolA)

V mojich pevnostiach vychováme mládež, ktorá celý svet prinúti roztriasť sa od úžasu. Potrebujem tvrdých, neochvejne sa podriaďujúcich, neohrozených a nemilosrdných mládencov... Potrebujem silnú a krásnu mládež... Tým postavím začiatok nového sveta! - Adolf Hitler

Na uskutočnenie tohto cieľa Adolfa Hitlera boli vytvorené Národno-politické akadémie - systém elitných škôl, známych pod skratkou NAPOLA.

Pripravovali v nich rasu nových pánov, budúcich gauleiterov Minska alebo Londýna. O existencii týchto škôl sa donedávna v Nemecku vôbec nepatrilo hovoriť, pretože bývalí absolventi zastávali vysoké posty v politike i v podnikaní.

 

Do roku 1945 fungovalo v tretej ríši 40 takýchto vzdelávacích zariadení, v ktorých sa učilo okolo 15 000 chovancov. Pri obrane ríše padol každý druhý.

Film:   http://limon-online.ru/news/2014-04-05-3132

www.limon-online.ru