26.12.2018 17:15:06

A teraz na vlastné oči to, čo nám cenzori neprepúšťajú (video v češtine)

Video:    https://www.youtube.com/watch?v=cjUhKFHU9mQ 

Ozaj, pán Generálny prokurátor SR, Ústava SR to dovoľuje? 

youtube.com