04.8.2012 10:55:06

„Od víťazstva nad hitlerovským fašizmom - k spoločnému boju proti terorizmu"

Podľa názoru Jozefa Migaša, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Ruskej federácii, pravda o druhej svetovej vojne, o jej hrdinoch a antihrdinoch a o jej ponaučeniach pomáha lepšie pochopiť, aká obrovská cena bola za víťazstvo nad fašizmom zaplatená. V interview pre Hlas Ruska mimo iné povedal:

(viď) http://slovak.ruvr.ru/2010/05/12/7721027.html

- Mier je ešte vždy krehký, krvavé akcie sa nezačínajú naraz, zlo naberá na sile, ak si ho nevšímajú alebo pred ním z hrôzy ustupujú! Takéto niečo sa, žiaľ, stáva. Iba spoločný front boja proti medzinárodnému terorizmu poskytuje nádej na to, že táto strašná hrozba mieru predsa len bude porazená! Solidarita v boji proti teroru, ale iba skutočná solidarita, nie slovná, bezpochyby má prvoradý význam, povedal v interview Hlasu Ruska mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v RF Jozef Migaš.
Hlas Ruska 12. máj 2010 (krátené)